-Ball Pool’i reeglid Väike-Maarja Spordihoones

1. Mäng

Mängu nimeks on 8-Ball Pool (edaspidi "mäng"). On arvestatud, et mängijad ja võistkonnad mängivad tõeliselt sportlaslikult ja dzhentelmenlikult. Kohtunik on ainus otsustaja, kui küsimuse all on ebaaus mäng.

2. Mängu nõuded

Mängitakse 6-augulisel ristküliku kujulisel laual 16 palliga. Pallid jagunevad kahte erinevat värvi gruppidesse, pluss must pall ja kiipall (valge). Palle kahes grupis nimetatakse objektipallideks.

3. Mängu objekt

Mängija, kes lööb aukudesse kõik enda grupi pallid ja see järel viimasena musta, on võitja.

4. Mängu alustamine (uuesti alustamine)

(a) Pallid on paigutatud nagu juuresoleval joonistusel. Must pall asub keskmisi ja nurgaauke mõtteliselt ühendavate diagonaalide ristumispunktis. (b) Mängu kord otsustatakse mündi viskamise teel. Võitja valib kes lööb pallid lahti.
(c) Mängu alustaja lööb kolmnurga lahti kiipalliga, mis on asetatud piirkonda "D". Mängija peab vähemalt ühe palli sisse lööma või vähemalt kaks objektipalli peavad puutuma boordi. Vastasel juhul algust loetakse kehtetuks ja pallid paigutatakse algasendisse. Seejärel on vastasel õigus mängu alustada ja teha üks lisalöök.
(d) Kui mängija avalöögil lööb sisse ühe palli, siis selle palli värv jääb tema grupi värviks. Sisse lüües erinevat värvi pallid, peab mängija teatama oma grupi värvi enne mängu jätkumist.
(e) Kui avalöögil ühtegi palli ei lähe sisse, siis mängutulija peab teatama oma grupi värvi enne mängu jätkumist.
(f) Kui lahtilöömisel on viga tehtud (v.a. 4(g)), siis sisselöödud palle ei arvestata gruppide kuuluvuse määramisel.
(g) Kui lahtilöömisel lööb mängija musta palli auku, siis mängu alustatakse uuesti sama mängija poolt karistusteta.
(h) Kui pall (pallid) on veatult sisse löödud, saab mängija lisalöögi kuni:
(I) Ta ei löö veatult palli sisse,või (II) Teeb vea.
(i) Kombineeritud löögid on lubatud kui mängija lööb esimesena oma värvigrupi palli ( v.a. siis, kui kehtib 6(b)).
(j) Mängija vöib sisse lüüa vastase palle juhul kui kiipall puutub esimesena mängija värvigrupi palli ja vahemalt üks mängija värvigrupi pall on sisse läinud samal löögil.

5. Vead

(a) Kiipall lüüakse auku.
(b) Puudutatakse esimeses järjekorras vastase palli kiipalliga (v.a. juhul vt. 6(b)).
(c) Kiipalliga ei puudutata ühtki palli.
(d) Kiipall hüppab üle teise palli osa enne objektipalli puudutamist.
(e) Puudutatakse esimeses järjekorras musta palli kiipalliga (v.a. juhul vt. 6(b)).
(f) Sisse lüüakse vastase pall (v.a. juhul vt. 4(j) ja 6(b))
(g) Pall laualt väljas:

I. Välja löödud objektipall või must pall asetatakse tagasi musta palli algasukohta (vt. 4(a)) või võimali-kult lähedale sellele teisi palle puudutamata, musta palli algasukoha ja "D" keskpunkti mõtteliselt ühendaval joonel.
II. Väljalöödud kiipall asetatakse "D" alale.

Palli loetakse "laualt väljas olevaks" juhul kui pall lõpetab oma liikumise väljaspool lauaplaati.

(h) Mängija keha või riided puudutavad palli.
(i) Mängijal ei ole vähemalt üks jalg maas löögi ajal.
(j) Puudutatakse kiiga mistahes palli, v.a. kiipalli.
(k) Mängitakse löögijärjekorda arvestamata.
(l) Lüüakse enne kui kõik pallid on liikumise lõpetanud.
(m) Mängu jätkatakse enne reeglitekohaselt vajalike pallide paigutamist.
(n) Puudutatakse kiipalli mistahes kii osaga, v.a. ots.
(o) Puudutatakse kiipalli kiiga rohkem kui üks kord.
(p) Ei teatata enda värvi valikut selgelt juhtudel, kui kehtivad 4(d) või 4(f).
(q) Vale lahtilöök (vt. 4(c))
(r) Lükkav löök (vt. 8(a))
(s) Liigutatakse "puudutavat palli" (vt. 8(e))

6. Karistused vigade eest

(a) Järgnedes punkt 5 kirjeldatud vigadele võib vastane lüüa kiipalli tema asukohas (vt. 6(b)) või "D" alalt (vastavalt 8(b) ja järgnedes 6(b)).
(b) Järgnedes veale kuulub lauda tulevale mängijale üks vaba löök. Seda kasutades võib ta kiipalli lüüa vabalt valitud pallile, sealjuures vastase pallid ja must pall. Siiski ei tohi ta musta palli sisse lüüa, mis tähendaks kaotust v.a. juhul kui mängija on kõik enda grupi objektipallid sisse löönud.
(c) Järgnedes vabale löögile kirjeldatud punktis 6(a) mängija alustab oma tavalist visiiti.

7. Kaotus

(a) Kui mängija lööb musta palli sisse enne kõik enda värvigrupi pallide sisse löömist (v.a. juhul kui kehtib 4(g)), ta on mängu kaotanud.
(b) Kui kiipall läheb sisse siis, kui must pall on sisse löödud, on mäng kaotatud.
(c) Mängija, kes ilmselt ei püüa lüüa ühtki tema grupis olevat palli, on mängu kaotanud.
(d) Kui mängija püüab oma seisukoha parandada pallide ebaõiglase liigutamise abil, on ta mängu kaotanud.

8. Terminoloogia

(a) Lükkav Löök - Määratakse, kui kiiots jätkab kontakti kiipalliga peale kiipalli liikumise algust.
(b) Kiipall Käes - Kui mängijal on "kiipall käes", võib ta lüüa kiipalli ükskõik kust "D"alalt ükskõik kuhu.
(c) Kontrolliv Mängija - Õeldakse, et mängijal on kontroll laua üle sellest ajast kui ta keha, kii või riided puudutavad lauda enne tema lööki, tema visiidi ajal ja kuni tema vastane astub samal teel kontakti lauaga. Mistahes pallid mis kukuvad aukudesse sel ajal ( s.h. must pall) arvestatakse tema poolt sisse löödutena, ja talle kuuluvad kõik karistused või lisaõigused, mis tavaliselt järgnevad pallide sisselöömisele mängureeglite alusel ( 5(c) kehtib).
(d) Mäng on lõpetatud kui must pall on sisse löödud mistahes auku ja kõik muud pallid on lõpetanud enda liikumise, v.a. siis, kui on tegemist punkt 4(g).
(e) Puudutav Pall - Kui kiipall puutub vastu mistahes palli ( "puudutav pall") mängija peab kiipalli lööma temaga seotud pallist eemale ja seda liigutamata ( vt. 5(s)). Kui "puudutav pall" on üks mängija grupi pallidest, siis loetakse teda puudutatuks löömisel. Juhul kui "puudutav pall" on vastase grupist, peab kiipall puudutama mängija grupi palli esimesena. Kui tegemist on vabalöögiga ( vt. 6(b)), peab mängija lööma "puudutavast pallist" eemale ja seda liigutamata; teda siiski loetakse puudutatuks.

9. Batt

Juhul kui tekib situatsioon, mistõttu on võimatu jätkata mängu reeglitele vastavalt, siis alustatakse mängu uuesti ja sama mängija poolt. Kui kohtuniku arvamusel kumbki mängija teadlikult takistab mängu kulgu, siis mängu alustatakse uuesti ja sama mängija poolt.

10. Lisa

(a) Visiidiks loetakse mängija viibimist laua juures sisaldades ühe või mitu lööki punkt 4(h) alusel.
(b) Mängijate juhendamine mängu ajal loetakse ebasportlaslikuks käitumiseks.
(c) Mängu ajal palutakse pealtvaatajatelt lauda mitte puutuda ja mängijaid mitte segada.Kohtunikul on õigus turniiril korrarikkujatelt lahkumist nõuda.
(d) Kohtunikul on õigust mängija diskvalifitseerida ebasportlasliku käitumise puhul.
(e) Kohtunik võib soovi korral seletada reegleid.

Vaata meid

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com