Üritus

Pealkiri:
Kultuuri- ja spordigala" Vaimu ja väega"
Kalender:
Kuupäev:
21.01.2023 18:00 - 20:30

Üritusest täpsemalt

VÄIKE-MAARJA VALLAVALITSUSVÄIKE-MAARJA VALLAVALITSUS

KORRALDUSVäike-Maarja19. oktoober 2022 nr 746

Väike-Maarja valla kultuuri- jaspordivaldkonna tunnustamiskonkursiväljakuulutamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel annab Väike-MaarjaVallavalitsus korralduse:

1.Kuulutada välja konkurss „Väike-Maarja valla kultuuri- ja sporditähed 2022”.

2.Konkursi eesmärgiks on märgata, tõsta esile, tutvustada üldsusele ja tunnustada Väike-Maarjavalla kultuuri- ja spordivaldkonna inimesi - muusika, kunsti, tantsukunsti, teatri, ilukirjanduseja loomemajanduse alal tegutsejaid, väljapaistvaid sportlasi, treenereid, nii kultuuri- kuispordivaldkonna sündmuste korraldajaid ja ka neid, kelle tegevust ei ole võimalik klassikaliseltvõi üheselt kategoriseerida, kuid kelle tegevus seondub kultuuri- ja spordivaldkonnaga.

3.Tunnustust avaldatakse 14 kategoorias:

3.1 Aasta sportlik neiu (kuni 18-aastane)

3.2 Aasta sportlik noormees (kuni 18-aastane)

3.3 Aasta sportlik seenior (50-aastane ja vanem)

3.4 Aasta võistkond

3.5 Aasta sportlik perekondTunnustatakse vähemalt 3-liikmelist perekonda, kes on järjepidevuse kandja ja sportlik eeskuju.

3.6 Aasta meessportlane

3.7 Aasta naissportlane

3.8 Aasta edukas esinejaTunnustatakse isikut, kes on oma kultuurilise tegevusega silma paistnud või saavutanudvabariiklikel konkurssidel märkimisväärseid tulemusi.

3.9 Aasta tähekeTunnustatakse noori vanuses 7–26 aastat, kelle töö, tegevus või saavutused kalendriaastajooksul on paistnud silma erinevate algatustega, olnud ürituste ja/või projektide aktiivneeestvedaja ja kaasalööja, kes on olnud noorsootöö valdkonna tegevustes aktiivne kaasalööja jamõtleja ning on vabatahtlikuna aidanud noortega seotud ettevõtmisi ja tegevusi ellu viia.

3.10 Aasta pärandikandja ja –hoidjaTunnustatakse kollektiivi, kelle tegevusega kantakse edasi esivanemate kultuuripärandit(rahvatants, koorilaul, puhkpill, rahvamuusika, käsitöö).

3.11 Aasta juhendajaTunnustatakse isikut, kes on käesoleval aastal kõige enam silma paistnud kultuuri-, spordi- võinoorsootöö valdkonna arendamisega.

3.12 Aasta toetajaTunnustatakse ettevõtet või isikut, kes on andnud panuse Väike-Maarja valla spordi- ja/võikultuuriellu.

3.13 Aasta kultuuri- ja/või spordielu kirgastajaTunnustatakse isikut/isikuid, kelle loominguline saavutus on aidanud kaasa valla kultuuri-ja spordielu kujunemisele, spordis motiveeriv harrastaja, vabatahtlik edendaja, eestvedaja,sündmuse korraldaja.

3.14 Aasta sündmusTunnustatakse sündmust, ettevõtmist, tegu, loomingut, uut algatust või hästi korraldatudjärjepidevat ettevõtmist, mis on rikastanud valla kultuuri-ja spordielu.

4.Väike-Maarja valla kultuuri- ja spordivaldkonna tähtede kandidaate saab esitada 19.detsembrini 2022 Väike-Maarja Vallavalitsuse kantseleisse (Pikk tn 7, Väike-Maarja) võielektrooniliselt aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. kandidaadi tunnustamiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

6.Tunnustamiseks võib esitada kandidaatidena Väike-Maarja valla füüsilisi ja juriidilisi isikuidvõi isikuid väljastpoolt valda, kelle tegevus on seotud Väike-Maarja valla kultuuri- ja spordieluedendamisega.

7.Kirjalik ettepanek esitatakse vallavalitsuse kinnitatud vormil (lisa).

8.Vallavalitsus moodustab kuni 7-liikmelise ekspertgrupi, kes vaatab taotlused läbi ja teebettepaneku vallavalitsusele aunimetuste andmiste kohta.

9.Väike-Maarja valla kultuuri- ja spordiaasta kategooriate parimaid tunnustatakse meene jakinkekaardiga vallavalitsuse korraldataval kultuuri- ja spordigalal.

10.Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

11.Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Väike-Maarja Vallavalitsusele või kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikussätestatud korras.

/allkirjastatud digitaalselt/Indrek Kesküla/ vallavanem

/allkirjastatud digitaalselt/Maris Kõrgmäe/vallasekretär

 

Vaata meid

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com